دسته
لینک نام دوستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 12935
تعداد نوشته ها : 10
تعداد نظرات : 5
Rss
طراح قالب

برای این که کارت اینترنت شما برای همیشه تمام نشدنی باشد  باید:

درRANبنویسید SYSTEM.INIهمه ی نوشته های ان راپاک کرده ونوشته ی  زیر را جایگزین کنید/اعداد انگایسی نوشته شوند و تمام متن زیر باید از چپ به  راست نوشته شوند نظر بدهید

 for ۱۶-bit app support;
[drivers]
wave=mmdrv.dll
timer=timer.drv
[mci]
[driver۳۲]
[۳۸۶enh
Com۰@۰۰ Irq۰۰۰۰@۰ Buffer=۱۰۲۴
@ number = ( ۳,۱,۴,۱,۵,۹)
@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )
$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )
woafont=dosapp.FON]
woafont=dosapp.FON
EGA۸۰WOA.FON=EGA۸۰۸۵۰.FON
EGA۴۰WOA.FON=EGA۴۰۸۵۰.FON
CGA۸۰WOA.FON=CGA۸۰۸۵۰.FON
CGA۴۰WOA.FON=CGA۴۰۸۵۰.FON


دسته ها :
دوشنبه سیم 10 1387
X